Background For
   
  Resulta gikan sa database ng mga tagsala sa kinatawo sa US
 
  0 igo gikan sa 1 hadyong kalagdaan sa siyudad/lungsod na kapareho apelyido na kapareho ,ngalan na kapareho  
  tibook nga ngalan :      
  Duna ka ba'y panahonon o kanunay'ng sibil na panalipud o pugong na baod nga giisyu batok kanimo?
 
  Wala    
     
  Duna ka ba'y Pederal, Estado o lokal nga pagdakop o pagsilot tungod sa pagpatay ug tawo, tinuyo nga pagpatay, pagpatay nga wala tuyoa ataki, batirya, panimalaynon nga panlapas, panglugos, seksuwal nga pagataki, madauton nga sekswal nga pagdapat, sekswal nga pagpahimulos relasyon sa kadugo, madauton sa bata o walay pagatiman, pagsakit, illegal nga pagmatigayon, pagtrabaho sa giutangan, gipugngan nga bihag, pinugos nga pagsilbi ulipon nga patigayon, pagdagit, pwersa nga pagsakmit, pagsupak sa balaod tungod sa makasasala nga pagpugong, peke nga pagpriso, o pagsunod?  
  Wala    
     
  Duna ka ba'y Pederal, Estado o lokal nga pagdakop o pagsilot tungod sa:
 
  (I) nag-usa, lider o sa wala tuyos nakabigon sa prostitusyon;
  (II) direkta o balikog pagsulay sa pagkab'ot ug babaye'ng budok o mga tawo para sa prostitusyon o;
 
  (III) pagdawat, ug tibook o bahin, sa kita ng prostitusyon?
 
  Wala    
     
  Duna ka ba'y Federal, Estado o lokal nga pagdakop o pagsilot tungod sa pagsala gisaysay sa: gipugong nga sabstans o alkohol?
 
  Wala    
     
  Minyo ka ba karon?
 
  Wala    
     
  naminyo ka na ba?
 
  Wala    
     
  Duna ka ba'y langyaw nga gipasiugdahan sa pagpuyo sa Tinipong bansa sa Amerika nga imong uyab o asawa?
 
  Wala    
     
  Dunay ba'y anak nimo nga ubos sa edad nga 18?
 
  Wala    
     
  Palihug isuwat tanang nasud nga imong gipuy-an sugod kadtong 18 ka  
   
     
  Palihug isuwat tanang bansa nga imong gipuy-an sugod kadtong 18 ka