Background For
   
  Resulta mula sa database ng mga nagkakasala ng seksuwal sa US
 
  0 mga tama buhat sa 1 kodigong haging para sa siyudad/bayan na kapareho apelyido na kapareho ng
, pangalan na kapareho ng
 
  buong pangalan :      
  Meron kabang kahit na anong pansamantala o permanenteng proteksiyong sibil o kautusang pagpigil na in-isyu laban sau
 
  Wala    
     
  Meron kabang kahit na anong Pederal, Estado o lokal na pagaresto o konbiksyon ukol sa pagpatay ng tao, pagpaslang, ndi sinadyang pagpatay paglusob, batirya, domistikong pagmamalupit, paggahasa, seksuwal na paglusob, abusong seksuwal, seksuwal na pagsasamantala relasyon sa kadugo, pangaapi o pagpapabaya sa bata, pagpapahirap, illegal na pagkalakal, pagtrabo sa pinagkautangan, tangan na pagdakip, hindi kusang pagkaalipin pagkalakal ng alipin, kidnap, puwersang pagdukot, labag sa batas na pagpigil kriminal, huwad na pagkukulong, or pagsunod na palihim?

 
  Wala    
     
  Meron kabang kahit na anong Pederal, Estado o lokal na pagaresto o konbiksyon:
 
  (I) magisang, pangunahin o insidenteng inbolb sa pagbenta ng laman;
  (II) diretsahan o hindi direktang pagsubok sa pag-amot ng mga tao para sa pagbenta ng laman
 
 

(III)

pagtanggap, ng buo o bahagi, ng kita sa prostitusyon?
 
  Wala    
     
  Meron kabang kahit na anong Pederal, Estado o lokal na pagaresto o konbiksyon para sa mga kasalanang tulad ng kontroladong sabstans o alkohol?

 
  Wala    
     
  Kasalukuyang kasal ka?
 
  Wala    
     
  Kinasal ka na ba?
 
  Wala    
     
  Ilang beses ka na ikinasal?
   
  Nagkaroon ka na bang na-isponsor na dayuhan para sa imigrasyon sa Estados Unidos kung saan siya ay iyong karelasyon o asawa?
 
  Wala    
     
  Meron ba sa mga anak mo ang nasa ilalim ng edad na 18?
 
  Wala    
     
  Paki-lista ang mga edad ng iyong mga anak na nasa ilalim ng edad na 18.
 
   
     
  Paki-sulat lahat ng bansa kung saan ka tumira simula noong edad 18?