Background For
   
  Kết quả từ cơ sở dữ liệu tội phạm tình dục Mỹ.
 
  0 bản ghi từ 1 Chỉ số bưu điện với thành phố/thị trấn là Họ đệm là , Tên là  
  Họ tên đầy đủ :      
  1. Bạn có bị kiện cáo hay quản thúc không?;  
  Không    
     
  2. Bạn có bị liên bang, bang hay địa phương bắt giữ hoặc kết án về các tội sau tội giết người, gây án mạng, tội ngộ sát, hành hung người khác, tấn công, ngược đãi trong gia đình, hãm hiếp, tấng công tình dục, lạm dùng tình dục,khai thác tình dục, loạn luân, lạm dụng tình dục trẻ em, hành hạ, buôn người,giữ con tin, sử dụng nô lệ không chủ tâm, buôn bán nô lệ, bát cóc trẻ em tống tiền, bắt cóc, giam giữ không đúng luật hoặc phạt tù sai?;  
  Không    
     
  3. Bạn có bị bang, liên bang hay địa phương bắt giữ hoặc kết án do:  
  (I) Vô tình hoặc cố tình lôi kéo người khác làm mại dâm.
  (II) trực tiếp hoặc gián tiếp dắt gái mại dâm hoặc đưa khách.  
 

(III)

nhận một phần hoặc toàn bộ tiền mại dâm.  
  Không    
     
  4. Bạn có bị liên bang, bang hay địa phương bắt giữ hoặc kết án vì phạm tội liên quan đến chất kích thích hay rượu?  
  Không    
     
  5. Hiện tại, bạn đã lập gia đình chưa?  
  Không    
     
  6. Bạn đã từng lập gia đình lần nào chưa?  
  Không    
     
  9. Bạn đã từng bảo trợ cho người nước ngoài nào đã có hứa hôn hoặc có gia đình nhập cư vào Mỹ?  
  Không    
     
  10.bạn có con dưới 18 tuổi không?  
  Không    
     
  13. Làm ơn xác định các bang mà bạn đã sống trước năm 18 tuổi  
   
     
  14. Làm ơn xác định các nước mà bạn đã sống trước năm 18 tuổi