Array ( [site_id] => 1 [default] => 1 [mysql_server] => localhost [mysql_username] => honline [mysql_password] => wht17Yell [mysql_database] => heart_of_asia )